Din partner vid montage,service och underhåll

På Wis-AB har vi över 30 års erfarenhet av Montage och Ledande av Montage

Olika Distrubutionslager  i  Sverige där vi medverkat bland annat FMCL i Arboga .

Några få av de många utförda arbeten som vi haft nöjet att få vara med på.

Nybyggnationen av Swisslogs Coca cola site i Sidney Australien. Samt även rälsrenorveringen på Coca Colas äldre lager i Melbourne.


Coca Cola  Australien.

Byggnationen av Swisslogs Bansystem samt kranlager på Wal-Mart utanför Pottsville i Pennsylvania samt även i Cheyenne Wyoming distrubutionscentraler.


Wal-Mart USA

Vi har idag 10 års erfarenheten att resa och leda arbeten internationelt stora som små på de flesta kontinenter.

Knapp site, Byggnationen av Distrubutionslagren för postverket i Taulov och Brönby i Danmark


Posten distrubution Danmark

Knapp Montage  på Rensa i Didam Holland i montaget ingick förutom bansystem även 2 stycken plock robbotar


Rensa Holland

Montage och bemanning

Montageledning

  •  Montageledning på större siter
  •  Montageledning på mindre siter
  •  Montagevägledning inför montage
  •  Montering
  •  Bemanning
  •  Universal lösningar

Underhåll och service

  •  Förebyggande Underhåll
  •  Reparationer
  •  Service